Sapolux Hirtshals logo

SAPO-SUR pH 0,5

Universal grovrengøringsmiddel til levnedsmiddelindustrien

Inden for levnedsmiddelproduktionen er det vigtigt, at holde et vågent øje med rengøringsprocedurerne, for ikke at få problemer medbakterieforureninger i færdigvaren. Når flader på maskiner og bygningsdele skal desinficeres må de være absolut rene og glatte.

SAPO-SUR pH 0,5 rengør og afkalker på én gang, hvilket giver rene og glatte overflader, klar til desinfektion. Dette produkt fungerer derfor somyderst effektiv kalkfjerner.

Mange levnedsmiddelvirksomheder, der dagligt rengør med et basisk rengøringsmiddel, som f.eks. SUPER-2 ALKA fra SAPOLUX, anvenderdet sure SAPO-SUR pH 0,5 som alternativt middel. Ved at veksle mellem SUPER-2 ALKA og SAPO-SUR pH 0,5 forhindres opblomstring afresistente bakteriestammer.

Produktet kan anbefales til følgende:
  • Gulve og vægge i produktionslokaler
  • Maskiner og maskindele
  • Til anvendelse i skumanlæg
  • Til fjernelse af løberust

OBS: Udvikler giftig gas ved blanding med klorholdige midler

Anvendelse:

Blandes i forholdet 1 del SAPO-SUR pH 0,5 til 10 dele vand.
Påføres med børste, svamp eller forstøver. Virkningstid 10-15 min, herefter afskylles med rigeligt vand.

Opbevaring:

Veltillukket i original beholder. Frostfrit. Utilgængeligt for børn.

SAPO SUR pH 0,5 leveres i1 L, 10 L, 20 L, 210 L og 1000 L beholdere.

SAPOLUX har hovedsæde i Hirtshals, men leverer i hele Danmark.

Download sikkerhedsdatablad for SAPO-SUR pH 0,5

Yderligere data: Sikkerhedsdatablad. Yderligere oplysninger gives af rengøringseksperterne hos SAPOLUX, der også gerne diskuterer nye anvendelsesområder for SAPO-SUR pH 0,5